Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukuku

Belirsizlik ve güven eksikliği ticari hayatın en önemli sorunlarından birisidir. Bu sorunu aşmak ise taraflar arasında akdedilen sözleşmelerle sağlanır

Ticaretle iştigal ediyor mal ve hizmet üretiyorsanız bu mal ve hizmeti iç ve dış piyasaya sunuyor,üretim ve satış ta birçok iş ortağıyla çalışıyorsunuz ve onlarla pek çok sözleşme yapıyorsunuz. Korkulan olay ise sözleşme ihlalleri . Siz ya iş ortağınızın sözleşme ihlaline maruz kaldığında yada ihlale mecbur kaldığınızda yapmakta olduğunuz ticari faaliyetin aksadığı yetmiyormuş gibi birde hukuki ve mali yaptırımlar çıkaracak ticari davalarla karşı karşıya kalacaksınız. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız veya olası bir durum ise mali ve hukuki haklarınızı aramak zorundasınız. Avukat Emin YALÇIN hukuk Ofisinin hak aramanızı kolaylaştıracak nitelikli hizmetinden yararlanmak için iletişime geçin ve randevu alınız

Ticaret hukuku, ticari karakter taşıyan olaylara uygulanan hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku yapısal ve işlevsel anlamda en geniş hukuki alanlardan biridir. Ticaret Hukukunun kapsamı; Ticari İşletmenin Unsurları, Ticari İşletenin Devri, Ticari İşletmede Merkez Şube Ayrımı, Ticari İş ve Hüküm, Ticari Davalar ve Hükümler, Ticari İşletme, Marka ve Ünvan, Rekabet Hukuku, Ticari Defterler, Cari Hesap, Şirket Hukuku, Adi Şirket, Limited Şirketi, Kollektif Şirket, Anonim Şirketi gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Ticaret hukukunun ana bölümleri :

A. Ticari İşletme hukuku,

B. Şirketler Hukuku,

C. Kıymetli Evrak hukuku,

D. Sigorta hukuku,

E. Deniz Ticareti ,

F-Taşıma

gibi ana başlıklarda incelenen detay konularla ilgili bilgilerin dışında borçlar kanununda düzenlenen ve ticaret hukukuyla, ticari işletmelerle doğrudan ilgili çalışmalarımıza blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz

. Avukat Emin YALÇIN Hukuk Ofisinden Ticari Davalar ve Ticaret Hukukuyla ilgili nitelikli hukuki hizmet almak için iletişim bölümünü kullanabilirsiniz.

 

Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin