BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR

BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR

         BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR

Borç ilişkisi alacaklı ile borçlu arasındaki mevcut hukuki ilişkidir. Hukuki ilişki, ilişkiye katılan taraflardan birine hak doğururken diğer tarafa yükümlülük getirir.
Alacaklı ile borçlunun taraf olduğu borç ilişkisi her şeyden önce asli hak ile asli yükümlülük içerir. Borç ilişkisinin içerdiği asli hakka, alacak hakkı, asli yükümlülüğe ise, asli borç denir.
Borç ilişkisi bazı ikincil ve yan haklar ile yükümlülükler içerir.
Çalışmamızın konusu borç ilişkisinden doğan haklar olduğu için bundan sonra borç ilişkisinden doğan yükümlülüklere değinmeyeceğiz.

Borç ilişkisinden doğan haklar;

A.) ASLİ HAKLAR

1.) Alacak Hakkı
Borç ilişkisi, alacaklıya borçludan edimin yerine getirilmesini isteme hakkı sağlar. Borçluya getirilen edim yükümlülüğü alacaklıya alacak hakkı tanır. Yargıtay bir kararında borç ilişkisinde hangi tarafın alacak hakkı olduğunu tanımlamıştır. İlgili Yargıtay kararına göre Devamını oku...


Diğer Hizmetler

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin