SOSYAL MEDYANIN YARGILAMA DİYALEKTİĞİNDEKİ İZLERİ

SOSYAL MEDYANIN YARGILAMA DİYALEKTİĞİNDEKİ İZLERİ

A.    GİRİŞ

Diyalektik kavramı kelime kökü diyalog ve etiğin, kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir[1]. Tez, antitez ve sentez ceza muhakemesi sürecinin başlamasını gelişmesini ve sonuçlanmasını ifade eder. Sanık/şüpheli ve mağdur/suçtan zarar gören ceza muhakemesi hukukunun aktif süjeleridir. Sosyal medya da aktif süjelerin yanında pasif süje olarak yargılama diyalektiğine katılmaktadır. Gününüzde ceza muhakemesi sürecine katılan sosyal medya ceza muhakemesi yargılamasını yönlendirmektedir. Buna en yakın örnek olarak; “İstanbul’da trafikte hamile kadının ve eşinin bulunduğu arabayı tekmeleyerek yumruklayan baklavacı kardeşler sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine tutuklanması gösterilebilir”[2]. Ceza muhakemesi yargılamasını etkileyen sosyal medya,tarafsız bir mahkeme tarafından yargılanma hakkının uygulanabilirliğinin önünde büyük bir tehdit oluşturma

1.Ceza Muhakemesi Sistemleri ve Yargılama Diyalektiği

Ceza muhakemesi hukuku, muhakemeye katılan süjelerin ve yargılama organlarının birlikte etkileşimleri sonucunda hüküm verilmesini sağlar. Muhakemeye katılan süjelerin hak ve özgürlüklerinin yargılama organları tarafından sınırlandırılmasının boyutuna göre üç ceza muhakemesi sisteminden söz edilir. DEVAMINI OKU...


                                                                                                                                                                                                   Stj. Av. Afranur SAYGIN

Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin